Nurmi

Rikkakasvit vievät nurmelta kasvutilaa ja ravinteita sekä voivat olla haitallisia eläimille. Voikukka on yleisin rikkakasvi, ja muita haitallisia rikkoja ovat mm. leinikki ja hierakka, savikka ja saunakukka.

Gratil soveltuu säilörehu-, heinä- ja laidunnurmien (ilman suojaviljaa perustettavat) ja suojaviljaan perustettavien nurmien rikkatorjuntaan. Valmiste säästää myös puna- ja valkoapilaa. Uusimpien tutkimustulosten mukaan varsinkin perustamisvaiheessa ja nuorilla nurmilla ilman suojaviljaa voidaan käyttää nykyisiä suosituksia alempia annoksia, jos rikkalajisto on sopiva ja ruiskutusolosuhteet hyvät. Tällöin myös apilaa voi säästyä vielä enemmän. Jos apilasadon ei tarvitse olla maksimaalinen, Gratil on hyvä valinta. 30-40 g/ha Gratil + kiinnite on ollut yleinen annostaso ilman suojaviljaa perustettavilla nurmilla, mutta käytännössä voidaan käyttää myös 20-30 g/ha annosta. Myös vakiintuneilla nurmilla, joilla nykyinen annostelu on 40-60 g/ha, alhaisempi annostaso on mahdollinen, jos rikkakasvit ruiskutetaan 3-4 – lehtivaiheessa ja vaikeasti torjuttavia rikkoja kuten hierakkaa esiintyy vähemmän. 20-30 g/ha annostaso antaa hyvän tehon mm. savikkaan, saunakukkaan, mataraan, peippiin ja pienikokoiseen leinikkiin. Voikukan kasvu pysähtyy ja pienimmät yksilöt kuolevat. Orvokkiin, suurikokoiseen voikukkaan ja hierakkaan teho ei riitä. Suojaviljaan perustettavilla nurmilla (apilaton) annostaso on 15-20 g/ha, ja varsin usein tarvitaan toinen valmiste seoskumppaniksi (esim. Primus).

Gratil soveltuu myös timotein siemenviljelyyn. Uusimman tiedon mukaan apilapitoisilla nurmilla 15 g/ha Express SX + 20 g/ha Gratil seos antaa laajan rikkatehon apilan kestäessä käsittelyä (huom! apila on huomattavasti pienikokoisempaa verrattuna käsittelemättömään).

Yhteystiedot

Klikkaa kuvasta yhteystietoihimme

Crop Compendium

Englanninkielistä tietoa viljelykasveista ja kasvinsuojelusta

Copyright © Bayer CropScience