Viljat

Peittaus pitää siemenlevintäiset taudit kuten nokitaudit kurissa ja yleensä nostaa satotasoa usealla sadalla kilolla. Baytan I (jauhemainen) ja Baytan Universal (nestemäinen) ovat markkinoiden laajatehoisimmat valmisteet peittaukseen. Liian suuri rikkapitoisuus laskee sadon arvoa ja vie ravinteita viljelykasvilta. Rikkakasvien torjuntaan soveltuvat Sekator OD, Attribut Super, Oxitril, Gratil ja Puma Extra (hukkakaura). Taudit vähentävät sekä sadon laatua että määrää. Delaro SC 325, Prosaro EC 250 ja Proline EC 250 ovat markkinoilla olevista aineista uusimpia ja laadukkaimpia. Lakoontunut vilja on vaikea puida ja laatu kärsii. Laon estoon soveltuu Cerone.  Decis Mega EW 50 torjuu mm. kirvoja ja tähkäsääskiä.

Kevät- ja syysvehnän ja rukiin kasvinsuojelu

Peittaus:  Baytan I 150-200 g/ha ja Baytan Universal 300-400 ml/100 kg siementä. Valmisteita voi käyttää peräkkäisinä vuosina, jos max. annos Baytan Universalilla on 300 ml/100 kg siementä ja Baytan I:llä 150 g/100 kg siementä.

Leveälehtisten rikkakasvien sis. juolavehnän torjunta:

  • Erityisesti saunakukan ja mataran torjuntaan, soveltuu hyvin kevytmuokatuille tai suorakylvetyille lohkoille : Sekator OD 100-150 ml/ha + kiinnite 1-2 dl/ha (esim. Sito Plus tai Mestarin kiinnite).
  • Laaja-alainen teho (hyvä teho myös orvokkiin ja vesiheinään) ja hyvä resistenssin hallintaan: Oxitril 0,5 l/ha + Logran 20 g/ha (Logran Plus Oxitril).  0,5 l/ha Oxitril sopii seoskumppaniksi kaikkien pienannosaineiden kanssa.
  • Juolavehnän ja leveälehtisten rikkojen torjunta kevät- ja syysvehnällä (ei rukiilla): Attribut 60 g/ha + Sekator 100 ml/ha + kiinnite

Hukkakauran ja luohon torjunta:
Ruis ja syysvehnä:  Puma Extra 0,8-1,2 l/ha + kiinnite 1-2 dl/ha (esim. Sito Plus tai Mestarin kiinnite) keväällä aikaisin kasvun alettua – korrenkasvun alussa.
Kevätvehnä:  Puma Extra  1,0-1,2 l/ha + kiinnite viljan 4-lehtivaiheessa korrenkasvun alettua.

Tautien torjunta:
Vehnällä yleisin torjuttava tauti on ruskolaikku ja pistelaikkua (DTR) esiintyy yleisesti.  Muita vehnän tauteja ovat mm. härmä ja ruoste. Ruoste voi heikentää satotasoa huomattavasti sekä vehnällä että rukiilla. Rengaslaikku on rukiin yleisin kasvitauti. Lumihome voi tuhota syysvehnän ja rukiin sadon kokonaan.
Käsittely tähkimisen alussa. Delaro 0,6-0,75 l/ha, Prosaro 0,5-0,75 l/ha, Prosaro 0,3-0,4 l/ha + Comet Pro 0,3-0,4 l/ha ja Proline 0,4-0,6 l/ha tehoavat yleensä riittävän hyvin vehnän ruskolaikkuun, pistelaikkuun ja härmään. Ruosteeseen saadaan paras teho Delarolla ja Prosarolla annoksella 0,75-1,0 l/ha ja Prolinella annoksella 0,6-0,8 l/ha. Käytä kuitenkin käyttöohjeen suurimpia annoksia, jos tautipaine on suuri tai riski tautien kehittymiselle on korkea.
Jaettu käsittely. Ensimmäinen käsittely rikkakasviruiskutuksen yhteydessä joko Delaro, Prosaro tai Proline 0,25-0,3 l/ha. Toinen ruiskutus tähkimisen alussa (ks. yllä).
Lumihomeen torjunta: Suoritetaan kasvun hidastuttua ennen lumentuloa ja lämpötilan ollessa yli 0°C joko Proline 0,4 l/ha + Topsin 200 g/ha seoksella tai Prolinella annoksella 0,4-0,8 l/ha.

Ohran kasvinsuojelu

Peittaus:  Baytan I 150-200 g/ha ja Baytan Universal 300-400 ml/100 kg siementä. Valmisteita voi käyttää peräkkäisinä vuosina, jos max. annos Baytan Universalilla on 300 ml/100 kg siementä ja Baytan I:llä 150 g/100 kg siementä.

Leveälehtisten rikkakasvien torjunta:

  • Erityisesti saunakukan ja mataran torjuntaan, soveltuu hyvin kevytmuokatuille tai suorakylvetyille lohkoille: Sekator OD 75-150 ml/ha + kiinnite 1-2 dl/ha (esim. Sito Plus tai Mestarin kiinnite). Annoksella 100 – 150 ml/ha saadaan paras teho saunakukkaan.
  • Laaja-alainen teho (hyvä teho myös orvokkiin ja vesiheinään) ja hyvä resistenssin hallintaan: Oxitril 0,5 l/ha + Logran 20 g/ha (Logran Plus Oxitril). 0,5 l/ha Oxitril sopii seoskumppaniksi kaikkien pienannosaineiden kanssa.

Hukkakauran torjunta:
Puma Extra 1,0-1,2 l/ha + kiiinnite 1-2 dl/ha (esim. Sito Plus tai Mestarin kiinnite) viljan 4 - lehtivaiheessa – korrenkasvun alussa.

Tautien torjunta:
Ohran päätauti on verkkolaikku. Myös melko yleinen tauti ja erittäin paljon satoa verottava tauti on rengaslaikku.
Ruiskutus tehdään yleensä lippulehtivaiheessa. Delaro 0,4-0,6 l/ha, Prosaro 0,5-0,75 l/ha, Prosaro 0,3-0,4 l/ha + Comet Pro 0,3-0,4 l/ha ja Proline 0,4-0,6 l/ha tehoavat yleensä riittävän hyvin verkko- ja rengaslaikkuun. Käytä kuitenkin käyttöohjeen suurimpia annoksia, jos tautipaine on suuri tai riski tautien kehittymiselle on korkea.
Delaro annoksella 0,8 l/ha voidaan ruiskuttaa jo rikkakasvitorjunnan yhteydessä.
Jaettu käsittely. Ensimmäinen käsittely rikkakasviruiskutuksen yhteydessä joko Delaro, Prosaro tai Proline 0,25-0,3 l/ha. Toinen ruiskutus lippulehtivaiheessa (ks. yllä).

Kauran kasvinsuojelu

Peittaus:  Baytan I 150-200 g/ha ja Baytan Universal 300-400 ml/100 kg siementä. Valmisteita voi käyttää peräkkäisinä vuosina, jos max. annos Baytan Universalilla on 300 ml/100 kg siementä ja Baytan I:llä 150 g/100 kg siementä.

Leveälehtisten rikkakasvien torjunta:
Laaja-alainen teho (hyvä teho myös orvokkiin ja vesiheinään) ja hyvä resistenssin hallintaan: Oxitril 0,5 l/ha + Logran 20 g/ha (Logran Plus Oxitril). 0,5 l/ha Oxitril sopii seoskumppaniksi kaikkien pienannosaineiden kanssa.

Tautien torjunta:
Kauran torjuttava päätauti on kauran lehtilaikku.
Ruiskutus lippulehtivaiheessa. Delaro 0,4-0,5 l/ha, Prosaro 0,5-0,6 l/ha, Prosaro 0,2-0,3 l/ha + Comet Pro 0,3 l/ha ja Proline 0,4-0,5 l/ha tehoavat yleensä riittävän hyvin kauran lehtilaikkuun. Käytä kuitenkin käyttöohjeen suurimpia annoksia, jos tautipaine on suuri tai riski tautien kehittymiselle on korkea.
Jaettu käsittely. Ensimmäinen käsittely rikkakasviruiskutuksen yhteydessä joko Delaro, Prosaro tai Proline 0,25-0,3 l/ha. Toinen ruiskutus lippulehtivaiheessa (ks. yllä).

Punahomeiden torjunta viljoilla

Punahome saastuttaa helpoiten kauraa, mutta myös ohraan ja vehnään se voi iskeytyä. Peittaus estää tehokkaasti siemenlevintäisen punahomeen leviämistä. Baytanit tehoavat punahomeeseen hyvin. Ilmalevintäiseen tai kasvustosta leviävään homeeseen voidaan saada tehoa ruiskuttamalla. Ruiskutus tulee tehdä kukinnan alussa normaalin tautiruiskutuksen jälkeen. Proline ja Prosaro on rekisteröity punahomeen torjuntaan. Torjunnassa on tärkeämpää oikea ajoitus kuin annoksen suuruus, mutta pääsääntöisesti punahomeen torjuntaan suositellaan suurimpia annoksia.  Prolinella suositellaan annosta 0,4-0,8 l/ha ja Prosarolla 0,5-1,0 l/ha.

 

Yhteystiedot

Klikkaa kuvasta yhteystietoihimme

Crop Compendium

Englanninkielistä tietoa viljelykasveista ja kasvinsuojelusta

Copyright © Bayer CropScience