Liuskakurjenpolvi

Geranium dissectum

Copyright © Bayer AG