Tietoa resistenssistä

Video resistenssihirviöstä sivun alalaidassa.

Resistenssin muodostumiseen vaikuttavat monet tekijät

Jos kasvinsuojeluaine ei tehoa oletetusti edes suurimmilla testatuilla annoksilla joko rikkakasviin, kasvitautiin tai tuhohyönteiseen, on saattanut kehittyä vastustuskyky. Yhden tai kahden vuoden kokemukset tehon heikkenemisestä eivät riitä todisteeksi resistenssin muodostumisesta, resistenssi muodostuu vähitellen ja sen ilmeneminen vie yleensä useita vuosia. Pelkkään kasvinsuojeluaineiden käyttöön perustuva resistenssin hallinta ei kuitenkaan riitä, esim. eri viljelytekniikat vaikuttavat paljon vastustuskyvyn muodostumiseen. Riittävä kylvötiheys vie kasvutilaa rikoilta ehkäisten resistenssin muodostumista. Suorakylvössä rikka- ja tautipaine on suurempi mikä saattaa edesauttaa kestävien rikka- ja tautikantojen kehittymistä. Lajikkeiden välillä on selkeitä eroja taudinkestävyydessä, jolloin taudinherkillä lajikkeilla tautien torjuntaan on kiinnitettävä erityisesti huomiota. Resistenssin muodostumiseen liittyy usein heikko viljelykierto. Mitä monipuolisempi viljelykasvivalikoima tilalla on, sitä erilaisempia kasvinsuojeluainekäsittelyitä tehdään mikä ehkäisee resistenssin muodostumista. Kasvinvuorotuksessa olevien viljelykasvien tulisi olla selkeästi erilaisia. Eri viljalajit ja -lajikkeet eivät estä tehokkaasti resistenssin muodostumista vaan tilalla tulisi viljellä viljan lisäksi esim. öljykasveja, perunaa, sokerijuurikasta tai kuminaa. Esimerkiksi jatkuva ohran viljely samalla lohkolla altistaa resistenssin muodostumiselle, koska käytettävät kasvinsuojeluaineet voivat olla toimintavoiltaan samantyyppisiä vuodesta toiseen. 

Ainevalinnat ja ruiskutusaika vaikuttavat resistenssin muodostumiseen

Jatkuva, useita vuosia samalla lohkolla kestävä samantyyppisen valmisteen käyttö ja toistuva huono torjuntateho altistavat resistenssin muodostumiselle. On tärkeätä vaihdella valmisteita samalla lohkolla, valita oikea valmiste torjuttavan kohteen mukaan ja käyttää riittävän suurta annosta. Ainevalintojen lisäksi ruiskutuksen ajoitus on olennainen osa resistenssin hallintaa. Taudit tulisi torjua ennaltaehkäisevästi, jolloin saadaan varmempi teho kuin torjuttaessa liian myöhään jopa oireiden näkyessä. Aikainen ruiskutus mahdollisimman pienikokoisia rikkoja vastaan antaa parhaan tehon ja sitä kautta ehkäisee resistenssin muodostumista.

Vastustuskykyisten tautikantojen hallinta

Vastustuskykyisten tautikantojen kehittymisen välttämiseksi on syytä käyttää toimintatavaltaan erilaisia valmisteita samalla lohkolla. Muissa Pohjoismaissa on kehittynyt strobiluriineja kestäviä tautikantoja, mutta Suomessa strobit vielä toimivat. Strobit tulisi aina sekoittaa triatsoleiden (esim. Proline, Prosaro, Juventus tai Menara) kanssa. Triatsoleita voidaan käyttää vielä yksinään, koska riski vastustuskyvyn muodostumiselle on alhaisempi käytettäessä triatsoli-valmisteita. Esimerkiksi Ruotsissa Proline tehoaa hyvin strobeja kestäviin tauteihin. Triatsolit ehkäisevät vastustuskykyisten tautikantojen kehittymistä ja ovat erinomaisia seosaineita strobien kanssa. Bayerin valmisteista Proline ja Prosaro ovat triatsoleita, Delaro on valmis strobin ja triatsolin seos.

Resistentit rapsikuoriaiskannat kehittyneet

Pyretroidit ovat aiemmin olleet meillä käytetyimpiä valmisteita rapsikuoriaiseen torjunnassa. Kuitenkin tulevaisuudessa riskinä voi olla menettää teho joko osin tai kokonaan, jos pyretroidivalmisteita käytetään liian yksipuolisesti öljykasvien viljelyssä. Pyretroideja kestävien rapsikuoriaiskantojen määrä on selkeästi noussut 2000-luvulla MTT:n tekemien tutkimusten mukaan. Tällöin perinteiset pyretroidit kuten Decis, Karate tai Fastac eivät välttämättä tehoa kuoriaiseen. Tutkimuksen mukaan vuonna 2013 pyretroideja kestäviä kantoja on 50 % kerätyistä näytteistä, tällöin pyretroidi- valmisteen teho on selkeästi laskenut. Pyretroidiresistenssin kehittymisen estämiseksi kuoriaisten torjunnassa olisi hyvä käyttää uudentyyppisiä valmisteita kuten Biscayaa, jonka toimintatapa on täysin erilainen ja tehoaika pidempi verrattuna pyretroideihin. Tankkiseoksia pyretroidien ja Biscayan kanssa tulisi välttää, koska tällöin kuoriaiset kehittävät helpommin vastustuskykyä myös Biscayaa vastaan.

 Käytä seoksia gramma-aineiden kanssa rikkakasvien torjunnassa

On olemassa viitteitä sulfonyyliureoita (SU:t) kestävien vesiheinäkantojen (pihatähtimö) kestävyydessä, mutta toistaiseksi kestävät vesiheinäkannat eivät ole todistetusti laaja-alainen ongelma. Tärkeintä on ennakoida ja pyrkiä torjumaan rikat tehokkaasti käyttämällä hyviä seoksia ja riittävän aikaisin, mikä ennaltaehkäisee resistenssin kehittymistä. SU-valmisteet ovat pienannosaineita, joiden toimintatavat ovat samantyyppisiä vaikuttaen rikkakasvin ALS-aminohapon toimintaan. Tällaisia valmisteita ovat mm. Gratil, Express ja Ratio. Kestävyyden ehkäisemiseksi voidaan samalla lohkolla käyttää pienannosaineita max. yhden kerran kasvukauden aikana ja 3–4 vuotta peräkkäin. Markkinoilla on myös olemassa toimintatavaltaan erilaisia valmisteita, jotka sekoitettaessa pienannosaineiden kanssa ehkäisevät tehokkaasti resistenssin muodostumista. Mm. Oxitril ja Starane sopivat hyvin seoskumppaneiksi.

 

FI Resistenssihirvio

Crop Compendium

Englanninkielistä tietoa viljelykasveista ja kasvinsuojelusta

Copyright © Bayer AG