Baytan Universalin käyttö

Laitteistojen pesu

Baytan Universal on vesipohjainen valmiste. Mikäli ennen Baytan Universalin käyttöä on peit­taimessa käytetty liuotinpohjaista peittausainetta, on peittauslaite pestävä alkoholipohjaisella pesuaineella (esim. lasinpesuneste) ennen Baytan Universalin käyttöä. Baytan Universalin käytön jälkeen laitteet pestään pelkällä vedellä.

Laimennusta ei tarvita

Pakkausta on hyvä sekoittaa ennen työn aloitusta. Peittauksen aikana sekoitusta ei tarvita.Laimennusta ei tarvitaVoidaan haluttaessa laimentaa esim. 100ml vettä + 300ml  B. Univ., max. 450 ml vettä + 300 B. Univ./100kg siementä. Laimennuksesta on etua vain, mikäli peittausainetta ei pystytä en­sivaiheessa levittämään viljamassaan suhteellisen tasaisesti. Esim. tavanomaisella ruuvipeit­taimella peitattaessa laimennus on tarpeeton.
Vettä lisättäessä valmisteen formulaatin ‘vakaus’ järkkyy ja valmiste voi kerrostua. Mikäli vettä on lisätty, pitäisi peittausnestettä sekoittaa rauhallisesti peittauksen aikana.

Käytännön toimivuus ruuvipeittauslaitteissa hyvä:

- ei tukkeutumisongelmia suuttimissa eikä letkuissa

- säilyttää hyvin annostustason peittauksen edetessä
 
Joissain vanhemmissa peittauslaitteissa on voinut esiintyä suuttimen suodattimen tukkeutu­mista tapauksissa, joissa suodatin on ollut erittäin hienoreikäinen. Tällöin on syytä asentaa suur­ireikäisempi suodatin.

Toimivuus kylvökoneessa

Yleensä ei ongelmia juoksevuudessa kylvökoneessa, käytettiinpä etukäteen suursäkkeihin tai muuhun varastoon peitattua, tai suoraan kylvökoneeseen peitattua siementä. Joissain tapauksissa juoksevuus heikkeni melko selvästi, kun kauraa oli peitattu suoraan kylvökoneen siemensäilöön ja kylvö suoritettiin heti peittauksen jälkeen. 

Kaura suositellaan peitattavaksi viimeistään pari päivää ennen kylvöä, jotta valmiste ehtii kuivahtaa jyvän pintaan. 

Oikea kylvömäärä on aina varmistettava peitatulla siemenellä tehdyllä kiertokokeella.

Yhteystiedot

Klikkaa kuvasta yhteystietoihimme

Crop Compendium

Englanninkielistä tietoa viljelykasveista ja kasvinsuojelusta

Copyright © Bayer AG