Myös koetulokset puoltavat peittausta

Peittauksen kannattavuus on todennettu koetoiminnassa vuosien varrella. Vuosina 2005-2012 on tehty useita kokeita MTT-Jokioisilla, joista on laskettu keskimääräinen sadonlisä eri viljalajeilla Baytan-valmisteilla. Kokeissa on peittaamattomilla ruuduilla esiintynyt voimakas tautisaastunta, joka on ollut voimakkaampi mitä usein on käytännön viljelyssä. Vastaavia tilanteita kohdataan kuitenkin käytännön viljelyssä. Erityisesti käytettäessä peittaamatonta siementä parina tai useampana vuonna peräkkäin voivat siemenlevintäiset taudit kehittyä vastaavasti myös käytännön viljelyssä. Kokeet osoittavat, että  tilannetta ei pidä päästää tähän pisteeseen.

 Ohra

Ohralla peittauksesta saatava hyöty on ollut suurin. Sadonlisää Baytan-peittauksella on saatu 8-11 %, jolloin 4000-5000 kg satotasolla sadonlisä on ollut 300-550 kg/ha. Riippuen ohran hintatilanteesta tämän suuruisen sadonlisän arvo on noin 40-110 euroa/ha, mikä on merkittävä summa peittauksen maksaessa keskimäärin noin 10 e/ha. 50 hehtaarin ohra-alalla lisätuottoa kertyy 2000-5500 euroa/ha, ainekustannuksella vähennetty tuotto on 1500-5000 euroa/ha. MTT:llä suoritetuissa kokeissa on peittaamattomilla ruuduilla esiintynyt voimakas lentonoki- tai viirutautisaastunta. Myös siemenlevintäinen verkkolaikkua on esiintynyt usein. Tyvifusarioosia (Fusarium) on myös ollut kokeissa, jolloin punahometta voi kehittyä kasvin tyvi- ja juuriosiin.

Vehnä

Haisunoki on vehnän pelätyin siemenlevintäinen tauti, jota ei esimerkiksi siementuotannossa esiintyä lainkaan. Jo hyvin pieni tartunta voi tuhota sadon arvon. Haisunoki tekee sadonalennuksen lisäksi sadon arvottomaksi. Haisunoen saastuttama vilja haisee pahalta, sato ei ole kauppakelpoista eikä sitä voi käyttää edes rehuksi. Vehnän lentonoki on toinen merkittävä nokitauti vehnällä, joka voi alentaa satoa huomattavasti. Myös vehnän ruskolaikku voi levitä siemenen kautta. Kevätvehnällä sadonlisää on saatu keskimäärin 2-5 %.  Tärkeämpää on kuitenkin suojata vehnällä sadon laatu peittaamisen avulla. Syysvehnällä lumihome voi pahimmillaan tuhota peittaamattoman kasvuston lähes kokonaan, mutta keskimäärin sadonlisää on saatu lumihomeen torjunnalla noin 10-15 %.

Kaura

Kauralla tyvi- ja juurifusarioosi (Fusarium) ja kauranlehtilaikku ovat merkittävimmät siemenlevintäiset taudit. Viimeisimpien koetulosten mukaan Baytan-peittauksen avulla terveiden juurien määrä oli suurin kun taas kohtalaisen ja pahan saastunnan sekä kuolleiden oraiden määrä pienin verrattuna muihin markkinoilla oleviin valmisteisiin (ks. koetulokset). Tällöin orastuvuus parantui 15-20 % Baytan-valmisteilla. Keskimääräinen sadonlisä vuosien 2005-2012 aikana on ollut 2-4 %. Peittaus on ehdoton toimenpide punahomeen vähentämiseksi kauralla.

Ruis

Rukiilla peittauksella torjutaan pääasiassa lumihometta. Lumihome voi tuhota lähes kokonaan ruissadon, joten rukiin siementen on ehdottomasti oltava peitattu lumihomeeseen tehoavalla valmisteella kuten Baytan Universalilla.

Hyvän sadon varmistaminen

Valittaessa peittausainetta on syytä perehtyä tuotteiden tehoon eri tauteja vastaan. Yksinkertaisinta on valita kaikille viljoille sopiva tuote.  Sellainen on jo vuosia markkinoilla ollut Baytan, joka on markkinoilla olevista valmisteista laajatehoisin. Valmiste on saatavilla sekä jauheena kuin nesteenä. Nestemäinen Baytan Universal on rekisteröity kaikille viljoille, joten valmisteella voidaan suorittaa tilan kaikki viljanpeittaukset.

Tutustu koetuloksiin!

 

Yhteystiedot

Klikkaa kuvasta yhteystietoihimme

Crop Compendium

Englanninkielistä tietoa viljelykasveista ja kasvinsuojelusta

Copyright © Bayer AG