Baytan Universal

Siemenviljan peittaukseen ohran, vehnän ja kauran nokitautien, ohran viirutaudin, ohranverkkolaikun, ohrantyvi- ja lehtilaikun, kauranlehtilaikkutaudin, syysviljojen lumihomeen sekä itävyyttä alentavien siemenlevintäisten homesienten torjumiseksi.

Normaali käyttömäärä on 300 ml valmistetta /100 kg siementä. Tällöin valmisteella ei ole perättäiskäytön rajoitusta. Käyttömäärän ylittäessä 300 ml/100 kg siementä, valmistetta voidaan käyttää samalla lohkolla joka toinen vuosi. Maksimi käyttömäärä on 400 ml/100 kg siementä.

Peittausivustolle tästä linkistä.

Peittausohjeita:

Valmistetta voidaan käyttää jo 0°C lämpötilassa, mutta juoksevuuden parantamiseksi korkeampi lämpötila on suositeltavaa.

Peitattaessa säkkiin anna aineen kuivua rauhassa useita tunteja ja mieluummin yön yli. Koska kostea peittausaine voi heikentää siemenen juoksevuutta, peittaus on suositeltavinta suorittaa etukäteen. Baytania suositellaan käytettäväksi laimentamattomana.

Laimennettaessa vedellä juoksevuus voi parantua, suositeltava vesimäärä on 100 ml vettä 300 ml:aan peittausainetta. Laimennettua valmistetta on tarpeen sekoittaa peittauksen aikana.

Kylvettäessä on syytä seurata peittausnesteen kulutusta ja verrata sitä kylvettyihin hehtaareihin. Peittaustulosta on hyvä myös tarkkailla siemenen värjäytyvyyden perusteella.

Valmiste on veteen liukeneva, joten peittauslaitteen puhdistukseen riittää vesi.

Siirryttäessä käyttämään muita vesipohjaisia peittausaineita riittää laitteen puhdistukseen vesi.

Mikäli peittauslaitteessa on käytetty liuotinpohjaisia valmisteita, on laite puhdistettava perusteellisesti isopropanolia tai alkoholia sisältävillä puhdistusaineilla ennen Baytan Universalin käyttöä.



Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Baytan Universalin myynti on päättynyt 30.6.2018. Valmisteen käyttö on sallittu 30.6.2019 asti.

Copyright © Bayer AG