01-02-2019

Buteo Start -valmisteelle poikkeuslupa

Buteo Start -valmisteelle poikkeuslupa

Tukes myönsi poikkeusluvan kevätrypsin ja -rapsin siementen teolliseen peittaukseen Buteo Start FS 480 -valmisteelle.

Suomalaisilla viljelijöillä on ainutlaatuinen tilaisuus kylvää kirppoja vastaan peitattua siementä keväällä.

Bayerin Buteo Start-valmiste sai poikkeusluvan Tukesilta ja suurin osa siemenistä tullaan peittaamaan valmisteella. Buteo Start-valmistetta on testattu Bayerin, Luken ja viljelijöiden yhteistyökokeissa jo muutama vuosi. Valmiste tehoaa kirppoihin vähintään yhtä hyvin kuin vanhat neonikotinoidivalmisteet. Joissain kokeissa taimettuminen on ollut parempi Buteolla peitatussa kasvustossa kuin verrokissa. Suomi on ainoa EU-maa, joka on toistaiseksi hyväksynyt Buteo Start-valmisteen poikkeusluvalla.


Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG