Buctril

Rikkakasvien torjuntaan ohra-, vehnä-, ruis- ja kauraviljelyksiltä. Soveltuu sekä kevät- että syyskäsittelyyn.

Valmiste vaikuttaa lehtien kautta ja tehoaa parhaiten pienikokoisiin rikkakasveihin. Buctril tehoaa erinomaisesti tai hyvin savikkaan, tattariin, orvokkiin, pihatähtimöön, linnunkaaliin, pillikkeeseen, peippiin, kevätitoiseen saunakukkaan, lutukkaan, ristikukkaisiin, lemmikkiin, emäkkiin ja rikkasinappiin. Mataraan teho on tyydyttävä. Varmin ja laajin teho saadaan sekoittamalla valmiste esim. seuraavien valmisteiden kanssa: Sekator OD, Refine SX, Premium Classic SX, Gratil tai Starane 333. Syyskäsittelyssä valmiste tehoaa hyvin mm. pienikokoiseen saunakukkaan ja orvokkiin. Käsittelyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy ja näkyvät oireet näkyvät 2 viikossa. Rikkakasvit ovat kokonaan kuolleita n. kuukausi ruiskutuksesta.

Käyttömäärä keväällä tai kesällä on kevät- ja syysviljoilla 0,35- 0,7 l/ha. Buctril soveltuu pääasiassa seosvalmisteeksi esim. pienannosaineiden kanssa, jolloin sen käyttömäärä on 0,35-0,7 l/ha. Käyttömäärä syyskäsittelyssä 0,35-0,7 l/ha, mutta annosta 0,5-0,7 l/ha suositellaan, jos lohkolla on runsaasti saunakukkaa ja/tai orvokkia. Mataraa torjuttaessa syksyllä tulee käyttää annosta 0,7 l/ha. Vesimäärä on 100 - 200 l/ha. Torjuttaessa valvattia ja ohdaketta lisätään MCPA:ta 1-2 l/ha tankkiseokseen.

Käyttöajankohta: Kasvusto ruiskutetaan pensomisen alussa - pensomisen puolivälissä, ja viimeistään viljan korrenkasvun alussa. Ruiskutus voidaan tehdä vielä + 2 asteessa. Sateenkesto on 1 tunti.

Buctrilia saa käyttää pohjavesialueilla. Myöskään olkien käytön rajoitusta ei ole. Valmisteella ei ole jälkikasvien suhteen käyttörajoituksia.

Tuotepakkaus 5 litraa. Tukkupakkaus 4 x 5 litraa. Tuotteen vähittäismyynti on Bernerin kautta.

Resistenssin hallintaan sopiva valmiste, koska valmisteen toimintatapa on erilainen mitä esim. pienannosaineiden.

Saa käyttää myös apilattomien nurmien suojaviljoilla.

Huom! Ei sovellu suojaviljaan, johon kylvetään apilaa.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin:

Käyttökohteet

Suutintyyppi

Viuhkasuutin

Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 1)

50 % vähennys

75 % vähennys

90 % vähennys

kaikki käyttökohteet, kevät- ja syyskäsittelyt

10 m

5 m

5 m

3 m

 

 
1) Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi/vesistorajoitus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpaineet.


Sekoitukset, esimerkkejä:

Buctril 0,5 l/ha + Sekator 75-100 ml/ha (kevätviljat) tai Sekator 100-150 ml/ha (syysviljat)
Buctril 0,5 l/ha + Gratil 15-20 g/ha (kevätviljat)
Buctril 0,5 l/ha + Refine SX 20-30 g/ha (kevät- ja syysviljat)
Buctril 0,5 l/ha + Starane 333 0,2-0,3 l/ha (kevätviljat, syysviljoilla rikkakasvien ollessa pieniä)
Buctril 0,5 l/ha + Premium Classic SX 15-20 g/ha (kevätviljat)

Voidaan sekoittaa:
Kaikki pienannosaineet, Starane 333, Hormoniherbisidit (MCPA), CCC-, Moddus- ja Medax Max-korrensääteet, kasvitautien torjunta-aineet, hivenliuokset, pyretroidivalmisteet kuten Decis Mega, Axial, Puma Extra, *nestemäinen typpi+urea (esiseos veden kanssa oltava)

*Vioitusriski kasvaa kevätviljoilla

Ei saa sekoittaa:  Cerone, Terpal (väärä ajankohta)


Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.


Kysy meiltä

Bayer Crop Science consultants Finland

Klikkaa kuvasta yhteystietoihimme!

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG