Mitä lyhenteet tarkoittavat?

Monia askarruttaa mitä tuotenimissä esiintyvät lyhenteet tarkoittavat. Tästä löydät selitykset yleisimmille lyhenteille.

CS

Capsule suspension / Kapselsuspension / Kapselilieteväkevöite 

Veteen laimennetteva valmiste, jonka tehoaine on pienten kapseleiden sisällä.

DS

Powder for dry seed treatment / Torrbetningspuder / Kuivapeittausjauhe

Siementen ja istutusaineiston peittaamiseen käyttövalmis jauhe.

EC

Emulsifiable concentrat / Emulsionskoncentrat / Emulsioväkevöite

Nestemäinen, tasakoosteinen (homogeeninen) valmiste. Tehoaine muodostaa nesteeseen sekoittuneena hyvin pieniä siihen liukenemattomia pisaroita.

EW

Emulsion, oil in water / Emulsion, olja i vatten  / Öljy-vesiemulsio

Juokseva, heterogeeninen valmiste, jossa orgaanisessa liuottimessa oleva tehoaine on sekoittuneena hienojakoisina pisaroina veteen.

FG

Fine granule / Fingranulat / Pienrae

Valmiste, jonka raekoko on 300-2500 µm.  

FS

Flowable concentrate for seed treatment / Suspension för våtbetning  / Peittaussuspensio

Siementen tai istutusaineiston peittaamiseen laimentamatta tai laimennettuna käytettävä hienojakoisia hiukkasia sisältävä neste.

OD

Oily dispersable / Oljig dispergering / Öljydispersio

SC

Suspension concentrate / Suspensionskoncentrat / Suspensioväkevöite

Juokseva, veteen laimennettava valmiste, jossa tehoainehiukkaset ovat nesteeseen sekoittuneena.

SE

Suspo-emulsion / Suspoemulsionskoncentrat / Suspoemulsio

Heterogeeninen valmiste, jonka tehoaine on vesiseoksessa joko kiinteinä hiukkasina tai pieninä pisaroina.

SG

Water soluble granules / Vattenlösligt granulat / Vesiliukoinen rae

Raevalmiste, jonka tehoaine liukenee laimennettaessa veteen.

SL

Soluble concentrate / Vattenlösligt koncentrat / Vesiliukoinen väkevöite

Nestemäinen, tasakoosteinen valmiste, joka liukenee laimennettaessa täydellisesti veteen.

SP

Water soluble concentrate / Vattenlösligt / Vesiliukoinen jauhe

Jauhemainen valmiste, jonka tehoaine liukenee laimennettaessa veteen.

WG

Water dispersible granules / Vattendispergerbart granulat / Veteen hajautuva rae

Raevalmiste, joka veteen sekoittuneena säilyy kiinteinä hiukkasina.

WP

Wettable powder / Slampulver / Veteen hajautuva jauhe

Jauhemainen valmiste, joka veteen sekoittuneena säilyy kiinteinä hiukkasina.

Crop Compendium

Englanninkielistä tietoa viljelykasveista ja kasvinsuojelusta