Delaro SC 325

Härmän, ruostetautien, tähkäfusarioosin ja ränsistymistäedistävien homesienten torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin, vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkko- ja rengaslaikun sekä Ramularia –lehtilaikun (Ramularia collo-cygni) torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun ja tyvilaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä sekä ruskolaikun ja harmaalaikkutaudin torjuntaan ruisvehnällä.

Viljakasvusto ruiskutetaan ensimmäisten taudinoireiden ilmestyttyä.

Käyttömäärät ja ruiskutusajankohdat viljoilla:

Ohralla ja kauralla on yleensä kannattavinta ruiskuttaa lippulehtiasteella ja vehnällä tähkän ollessa näkyvissä.

Käyttömäärä ohralla ja kauralla 0,25-0,8 l/ha/käsittely. Jaetussa käsittelyssä alin käyttömäärä on 0,25 l/ha. Vehnällä, rukiilla ja ruisvehnällä käyttömäärä on 0,4-1,0 l/ha/käsittely ja jaetussa käsittelyssä alin käyttömäärä on 0,3 l/ha.

Tähkäfusarioosin eli punahomeen torjunnassa ruiskutus tehdään kukinnan alkaessa. Käyttömäärä on 0,6-1,0 l/ha.

Muuta tietoa:

Voi käyttää peräkkäisinä vuosina.

Sade 1-2 tunnin kuluessa ruiskutuksesta voi heikentää tehoa. Varoaika viljoilla 35 vrk. Valmistetta ei saa käyttää viljoilla kukinnan alkamisen jälkeen.

Ei saa käyttää 3-20 metriä lähempänä vesistöjä riippuen käyttökohteesta. Ei saa käyttää pohjavesialueilla.

Sekoitukset

Delaroa voidaan ruiskuttaa seoksena rikkakasvivalmisteiden ( huom! ei Ally Class), kasvunsääteiden, muiden tautiaineiden, tuhohyönteisten torjuntaan käytettävien aineiden sekä hivenravinteiden (esim. Yara Vita Thiotrac 300) kanssa.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Kysy meiltä

Klikkaa kuvasta yhteystietoihimme!