Fenix

Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana-, palsternakka-, herne-, härkäpapu-, istukassipuli-, tilli-, persilja-, kumina-, korianteri-, ja auringonkukkaviljelyksiltä sekä lepotilassa olevien havupuiden taimien koulinta-aloilta metsätaimitarhoilla.

Fenix vaikuttaa sekä lehtien että maan kautta. Vaikutus maan kautta on voimakas, jolloin maan ollessa kostea saadaan varmempi teho. Valmisteen tehot mataraan, savikkaan, vesiheinään, peippiin, emäkkiin, ristikukkaisiin ja linnunkaaliin ovat erinomaisia. Kylänurmikkaan teho on hyvä. Pillikkeeseen ja saunakukkaan tehot ovat heikkoja.

Fenixiä voidaan käyttää useilla eri viljelykasveilla kuten perunalla, kuminalla ja härkäpavulla.

Käyttö: Ennen viljelykasvin taimettumista. Kuminalla (huom! käyttö sallittu vain kylvövuonna) Fenix-käsittely voidaan tehdä toisen kerran, kun kumina on muodostanut kasvulehtiä. Sirkkalehtivaiheen kumina voi kuolla Fenix-käsittelystä. Myös istukassipulilla, peltoherneellä ja porkkanalla voidaan tehdä käsittely taimettumisen jälkeen.

Käyttömäärät:

Peruna 1,0-2,5 l/ha. Hyvissä olosuhteissa alimmilla käyttömäärillä saadaan jo hyvä teho rikkoihin. Fenix 1,0 l/ha + Senkor 0,25-0,3 l/ha on laajatehoinen seos.

Kumina 0,8-2,0 l/ha ennen taimettumista. Fenix voidaan tarvittaessa sekoittaa Senkorin (0,18-0,25 l/ha seoksessa) ja/tai glyfosaatin (0,5-1,0 l/ha) kanssa ennen taimettumista ruiskutettaessa. Taimettumisen jälkeen on suositeltavaa käyttää alhaisempia annoksia Fenixiä, jotta tankkiseoksen (esim. Fenix + Goltix) aiheuttama mahdollinen vioitus vähenee. Tällöin  Fenixiä voidaan käyttää annoksella 0,5-1,0 l/ha tankkiseoksena esimerkiksi Goltixin kanssa (0,8-1,5 kg/ha Goltix seoksessa). Kuivissa olosuhteissa on syytä välttää alhaisempia annoksia ja ruiskutus on ehdottomasti tehtävä yöllä tai aamulla.

Härkäpavulla Fenix 0,8-1,0 l/ha + glyfosaatti (0,5-1,0 l/ha) ennen taimettumista tehoaa monipuolisesti rikkoihin. Fenix 1,0-1,5 l/ha yksinään tehoaa riittävästi mm. mataraan.

Tarkista muiden viljelykasvien osalta Fenixin käyttö tuotteen etiketistä.

Käytössä huomioitavaa:

Voimakas sade pian ruiskutuksen jälkeen voi aiheuttaa ohimenevää vioitusta. Multamailla saadaan paras teho ruiskutettaessa rikkakasvien ollessa pienellä taimella. Jos ruiskutus kuitenkin tehdään multamaalla ennen taimettumista, käytä suositusten korkeimpia annoksia ja pyri optimoimaan ruiskutusolosuhteet. Kuminalla kannattaa käyttää enemmän Fenixiä ennen taimettumista ja vähentää Fenixin määrää taimettumisen jälkeen ruiskutettaessa, jolloin vioitusriski pienentyy. Härkäpapu vioittuu voimakkaasti, jos Fenix-käsittely tehdään taimivaiheessa. Fenixin sateenkesto on 6 h. Alhaisin käyttölämpötila on + 5 °C. Valmistetta voi käyttää pohjavesialueilla. Käyttöä peräkkäisinä vuosina tulee välttää. Samana vuonna voi viljellä syysviljaa ja syysöljykasveja. Tällöin syysöljykasvitlohkot on kynnettävä. Etäisyys vesistöihin 5 m.

 

Sekoituskumppanit:

Senkor, Goltix, Lentagran, Basagran SG, glyfosaatti.

Fenixiä ei saa sekoittaa Reglonen, Spotlight Plussan ja Monitorin kanssa.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.