Betanal SE

Rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikkaalle sekä mansikalle

Sokerijuurikas:

Betanal SE on valmiste, joka fenmedifaami-tehoainetta sisältävänä valmisteena soveltuu hyvin seoksiin mm. Betanal Progressin tai Tramatin kanssa, jotka sisältävät etofumesaattia. Betanal SE tehoaa erinomaisesti mm. savikkaan, linnunkaaliin, pihatähtimöön, pillikkeeseen, lutukkaan, peippiin ja lemmikkiin ja hyvin emäkkiin. Näin saadaan tehtyä tehokkaita usean eri tehoaineen seoksia.  Valmiste on ollut pitkään myynnissä ja tiedetään luotettavaksi tuotteeksi. Valmisteen käyttö on turvallista, jolloin juurikas ei pääse vioittumaan ruiskutuksen jälkeen.

Betanal SE:tä voidaan käyttää seoksissa myös Goltixin ja Safarin kanssa. Tärkeintä on ruiskuttaa rikkakasvien ollessa pieniä ja käyttää säätyypin ja rikkalajiston mukaan Goltixia tai Safaria seoskumppanina. Goltix on mm. erittäin tehokas saunakukan torjuja, mutta vaatii kostean maan ja pienikokoiset rikat. Safari tehoaa suurempiin rikkoihin ja sään ollessa kuiva se on parempi vaihtoehto.

Betanal SE tehoaa varmimmin rikkoihin, kun juurikasta viljellään kahtena vuonna kolmesta tai joka kolmas vuosi. Jo pelkästään nykyiset fenmedifaami (960 g/vuosi)-rajat vaikuttavat valmisteen annosteluun. Valmiste on ollut virallisissa kokeissa mukana joka vuosi 2000-luvun puolivälistä lähtien, ja se on osoittanut luotettavuutensa niissä. Optimaalisissa olosuhteissa ja rikkojen ollessa 2-3 –lehtivaiheessa hyviä tehotuloksia on saatu myös ohjelmilla, joita voidaan käyttää monokulttuuriviljelyssä. Juurikkaan viljelyä samalla lohkolla useampana vuonna peräkkäin olisi silti hyvä välttää, jotta saadaan varmempi teho rikkakasveihin.

Hyväksi havaittuja ohjelmia multavilla savimailla (ruiskutusvälit max. 14 päivää, ohjelmien alussa noin 7 päivää),

kun juurikasta viljellään kahtena vuonna kolmesta, kolme ruiskutusta:

 1. Ruiskutus: Goltix 1,0 l/ha + Betanal SE 2,0 l/ha + Tramat 0,2 l/ha + öljy
 2. Ruiskutus: Goltix 1,0 l/ha + Betanal SE 2,0 l/ha + Tramat 0,2 l/ha + öljy
 3. Ruiskutus: Goltix 1,0 l/ha + Betanal SE 2,0 l/ha + Tramat 0,25 l/ha + öljy

tai

 1. Ruiskutus: Goltix 1,0 l/ha + Betanal Progress 1,3 l/ha (0,9 l/ha) + Betanal SE 2,0 l/ha (1,5 l/ha) + öljy
 2. Ruiskutus: Goltix 1,0 l/ha + Betanal Progress 1,5 l/ha (1,0 l/ha) + Betanal SE 1,0 l/ha (1,5 l/ha) + öljy
 3. Ruiskutus: Goltix 1,0 l/ha + Betanal Progress 1,5 l/ha (1,0 l/ha) + Betanal SE 1,0 l/ha (1,5 l/ha) + öljy

Safaria voi käyttää annoksella 20-25 g/ha Goltixin sijaan.

Suluissa merkatut ainemäärät soveltuvat, kun juurikasta viljellään joka vuosi samalla lohkolla.

 

Betanal SE on myös rekisteröity punajuurikkaalle, mansikalle ja rehujuurikkaalle.

 

 

Punajuurikas:

Punajuurikkaan voi ruiskuttaa kerran tai kahdesti. Kahden ruiskutuksen ohjelma on kertaruiskutusta hellävaraisempi punajuurikkaalle ja tehoaa oikein ajoitettuna kertaruiskutusta paremmin rikkakasveihin. Ruiskutteena voi käyttää pelkkää Betanal SE:tä tai tankkiseosta Goltix-valmisteen kanssa. Kertaruiskutus:

Käyttömäärä 5,0-5,5 l/ha + vettä 250-300 l/ha. Tankkiseoksena Goltixin kanssa Betanal SE:n käyttömäärä on 3,0 l/ha ja Goltixia 2,0-4,0 kg/ha + vettä 200-400 l/ha. Kertakäsittelyssä ruiskutetaan aikaisintaan, kun punajuurikkaan ensimmäiset kasvulehdet alkavat tulla näkyviin. Rikkakasvien tulee olla enintään 2-4 -lehtiasteella.

 

Kahden ruiskutuksen ohjelma:

Käyttömäärä 2 x 2,5-3,0 l/ha + vettä 150-200 l/ha. Ensimmäinen ruiskutus tehdään, kun punajuurikas ja rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Toinen ruiskutus tehdään, kun uudet taimettuneet rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Tankkiseoksena Goltixin kanssa käyttömäärät ovat molemmissa ruiskutuksissa 2,0-2,5 l/ha Betanal SE:tä + 1,5-2,5 kg/ha Goltixia. Vesimäärä on 200-250 l/ha. Ensimmäinen ruiskutus tankkiseoksella tehdään, kun rikkakasvien ensimmäiset kasvulehdet ovat tulleet näkyviin. Toinen ruiskutus tehdään, kun uudet rikkakasvit ovat taimettuneet samalle kehitysasteelle, kuitenkin ennen kuin punajuuressa on neljä kasvulehteä.

 

Mansikka:

Käyttömäärä 3 l/ha. Tarvittaessa käsittely voidaan uusia 1-2 viikon kuluttua.

Vesimäärä 150-200 l/ha.

Vinkkejä käyttöön:

 • Ruiskutusaika: ks. Ohjeet Betanal Progress-sivulla
 • Vesimäärä: 150-200 l/ha
 • Ruiskutusväli:7-14 päivää
 • Ruiskutuskerrat: 2-3. Huomioi fenmedifaamin max. annostelu/kasvukausi.
 • Betanal SE -valmisteen suurin sallittu annostelu samalla lohkolla yhden kasvukauden aikana on yhteensä 6,0 l/ha (fenmedifaamia 960 g/ha).
 • Suojaetäisyydet (m) ruiskutettaessa viuhka- ja tuulikulkeumaa vähentävillä suuttimilla: 3 m
 • Tarkista käyttö pohjavesialueilla valmisteen myyntipäällyksestä. Käyttöön vaikuttaa maalaji.

Sateenkesto 2 h

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.