Prosaro EC250

Härmän, ruostetautien ja ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera tritici-repentis), tyvilaikun torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, tähkäfusariumin torjuntaan vehnällä, ohralla, kauralla sekä syys- ja kevätvehnällä, rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä sekä pahkahomeen (Sclerotinia sclerotiorum), harmaahomeen ja laikkutaudin (Alternaria brassicae) torjuntaan rypsillä ja rapsilla.

Viljakasvusto ruiskutetaan ensimmäisten taudinoireiden ilmestyttyä.

Käyttömäärät ja ruiskutusajankohdat viljoilla:

Käyttömäärä on 0,25-1,0 l/ha/ruiskutuskerta tai jaetussa käsittelyssä 0,25-0,5 + 0,25-0,5 l/ha.

Prosaroa voi myös ruiskuttaa tankkiseoksena strobin kuten esim. Comet Pro:n kanssa.

Ohra ja kaura on yleensä kannattavinta ruiskuttaa lippulehtiasteella ja vehnä tähkän ollessa näkyvissä.

Tähkäfusarioosin eli punahomeen torjunnassa ruiskutus tehdään kukinnan alkaessa. Käyttömäärä 0,5-1,0 l/ha.

Käyttömäärät ja ruiskutusajankohdat öljykasveilla:

Rypsi- tai rapsikasvustot ruiskutetaan täyden kukinnan aikana. Valmistetta käytetään 0,5-1,0 l/ha.

Vesimäärä on 150-300 l/ha.Varoaika 35 vrk viljoilla ja 56 vrk öljykasveilla.

Valmistetta ei saa käyttää viljoilla kukinnan alkamisen jälkeen.

Valmistetta voidaan ruiskuttaa pohjavesialueilla ja peräkkäisinä vuosina. Valmiste on sateenkestävä 1-2 tunnin kuluttua ruiskutuksesta. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi vilja- sekä syysöljykasviviljelyksillä 10 metrin ja kevätöljykasviviljelyksillä 20 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Koska pääosa vesistökuormituksesta johtuu pintavalunnasta, suojaetäisyyksiä ei voida kaventaa tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia käyttämällä

Tuotteen vähittäismyynti Lantmännen Agron kautta.

Sekoitukset

Prosaro voidaan ruiskuttaa seoksena rikkakasvivalmisteiden (huom! ei Ally Class), kasvunsääteiden, muiden tautiaineiden (erityisesti strobit kuten Comet), tuhohyönteisten torjuntaan käytettävien aineiden sekä hivenravinteiden kanssa.

Esimerkki Prosaron ja strobin tankkiseoksesta:

Prosaro 0,3-0,5 + Comet Pro 0,3-0,6 l/ha

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

 

 

Kysy meiltä

Klikkaa kuvasta yhteystietoihimme!