Tuoteväärennökset

Tuoteväärennös on laiton tuote, joka on tahallisesti valmistettu muistuttamaan alkuperäistä tuotetta. Väärennöksiä tehdään vaatteista, lääkkeistä, elintarvikkeista, autojen varaosista, kosmetiikasta - kaikkia tuoteryhmiä väärennetään. Myös kasvinsuojeluaineista tehdään väärennöksiä ja niitä on tavattu myös meillä Suomessa. 

Kasvinsuojeluaineet ovat väärentäjille mielenkiintoinen tuoteryhmä, koska niiden markkina-arvo on suuri verrattuna välittömiin valmistuskustannuksiin. Alkuperäisten valmisteiden hintaan sisältyvät vuosien tutkimus-, tuotekehittely- hyväksyntä- ja hyväksynnän ylläpitokulut sekä laadunvalvontaan liittyvät kulut. Väärennetyllä tuotteella tällaisia kuluja ei ole. Lisäksi tuote voi olla mitä hyvänsä - se voi vaihdella lähellä alkuperäisiä komponentteja olevista raaka-aineista valmistetusta kopiosta aineeseen, jolla ei ole mitään tekemistä valmisteen pakkauksen osoittaman koostumuksen kanssa.

Väärennösten riskit

Hyväksytyt kasvinsuojeluaineet ovat käyneet läpi tarkan seulan ennen markkinoille tuloaan niin valmistajan kuin viranomaisten toimesta.Markkinoille pääsy edellyttää hyväksytyt arvioinnit muun muassa terveys- ja ympäristövaikutusten sekä jäämien osalta. Valmisteidentehokkuus käyttökohteissaan samoin kuin käyttöominaisuudet on testattu.Väärennösten osalta tilanne on toisin. Niiden teho käyttötarkoitukseensa voi olla vain osittainen tai sitä ei ole lainkaan. Ne voivat aiheuttaa riskejä terveydelle tai ympäristölle. Ne voivat olla vaarallisia kuljettaa, varastoida tai käsitellä esim. poikkeavan leimahduspisteen takia. Ruiskutusnesteen valmistuksessa ja ruiskutuksessa voi esiintyä ongelmia liittyen tankkiseoksiin, valmisteen liukenevuuteen ja suuttimien tukkeutumiseen. Viljelykasvien osalta riskit liittyvät sadon tuhoutumiseen tai vioituksista johtuvaan sadon alenemiseen. Jäämiä, epäpuhtauksia, terveydelle haitallisia tai jopa myrkyllisiä ainesosia voi jäädä satoon, kulkeutuen elintarvikeketjuun. Myös maaperään voi jäädä haitallisia tai vaarallisia ainesosia estäen lohkon käytön, tai aiheuttaen ympäristöriskejä. Viljelijän kannalta väärennösten taloudellinen riski ei rajoitu pelkästään sadon menetykseen, alentumiseen tai sen markkinakelvottomuuteen, vaan seurauksena voi olla myös tukimenetyksiä. Laajemmin katsottuna väärennökset voivat vahingoittaa koko elintarvikeketjun mainetta.

 

Väärennökset ovat todellisuutta – suojaudu niiltä

Väärennöksiä esiintyy runsaasti myös Euroopassa. Eurooppalaista kasvinsuojeluteollisuutta edustava ECPA on arvioinut, että 5–7 % EU:ssa myytävistä kasvinsuojeluaineista on laittomia väärennöksiä. Osta kasvinsuojeluaineet luotettavalta toimijalta - väärennöksiltä välttymisessä jäljitettävä, mahdollisimman lyhyt ja läpinäkyvä toimitusketju on merkittävässä asemassa. Ostamalla valmisteen, jonka rekisteröinnin haltija on sen valmistaja tai valmistajan edustaja, varmistat tuotteen aitouden. Tarkista myyntipäällys - Suomessa myytävissä valmisteissa on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymä myyntipäällys sekä suomeksi että ruotsiksi. Tarkista pakkaus - jäljitettävyyden kannalta oleellista on, että pakkauksessa on painettuna alkuperäinen eränumero.

 

Tutustu kasvinsuojeluaineiden aiheuttamiin riskeihin Kasvinsuojeluteollisuus ry:n julkaisemassa esitteessä.

Varo väärennöksiä!

Lue lisää Kasvinsuojeluteollisuuden esitteestä.