Tehokas kahden tehoaineryhmän tehoaineen seos viljojen tautien torjuntaan

Input

Käyttötarkoitus:

Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, kauralla, rukiilla, ruisvehnällä sekä syys- ja kevätohralla.

 

Ominaisuudet:

Input on kahden eri tehoaineryhmän (triatsolien ja morfoliinien) yhdistelmä, joka toimii suojaavasti ja ennaltaehkäisevästi useimpia kasvitauteja vastaan. Molemmat tehoaineet, protiokonatsoli ja spiroksamiini, estävät soluseinien muodostumista, mutta kuuluvat eri resistenssiryhmiin (FRAC 3 ja 5). Tehoaineet toimivat systeemisesti ja leviävät nopeasti lehtiin johtojänteiden nestevirtausten mukana. Spiroksamiini kulkeutuu kasvin sisällä erittäin nopeasti kuljettaen samalla myös muita tehoaineita mukanaan. Tämä näkyy nopeana pysäyttävänä vaikutuksena, jos infektio on jo alkanut lehdessä.

Input tehoaa hyvin syys- ja kevätohralla härmään, ohranruosteeseen, punahomeeseen, verkkolaikkuun, rengaslaikkuun ja tyvilaikkuun. Syys- ja kevätvehnällä teho on hyvä härmään, ruskearuosteeseen, punahomeeseen, ruskolaikkuun, syysvehnänharmaalaikkuun, pistelaikkuun (DTR) ja tyvilaikkuun. Rukiilla ja ruisvehnällä teho on hyvä härmään, punahomeeseen, ruskearuosteeseen, rengaslaikkuun ja tyvilaikkuun sekä ruisvehnällä ruskolaikkuun, pistelaikkuun ja syysvehnänharmaalaikkuun. Kauralla teho on hyvä kauran lehtilaikkuun, rengasruosteseen sekä punahomeseen.

Käyttömäärät:

Käyttö T1-vaiheessa seoskumppanin kanssa (esim. strobiluriini) 0,2-0,3l/ha tai yksin 0,3l/ha

Käyttö ohralla, vehnällä ja rukiilla: Infektion alkuvaiheessa / lippulehtiasteella tai tähkän ollessa näkyvissä 0,5 – 1,0 l/ha.

Käyttö kauralla punahomeen torjuntaan kukinnan alkaessa 0,5-0,7 l/ha


Käytössä huomioitavaa:

Käsittely taudin kehittymisen alkuvaiheessa parantaa tehoa. Input valmisteen pitkäaikainen aktiivisuus ja vaikutusaika riippuu useista tekijöistä, kuten käsittelyajankohdasta, annoksesta, viljelykasvin kasvuasteesta ja kasvun nopeudesta, infektion määrästä ja sääolosuhteista. Maksimikäyttömäärää alhaisempia annoksia käytettäessä on otettava huomioon torjunnan kohteena oleva kasvitauti ja sen kehitysaste, viljelykasvin koko ja muut kasvustolle tehtävät käsittelyt. Sade tunnin päästä käsittelystä ei vaikuta biologiseen tehoon. Input voidaan ruiskuttaa seoksena mm. Propulse FX kanssa.

Tuoteominaisuudet:

• Tehoaine: Protikonatsoli 160 g/l & spiroksamiini 300 g/l

• Olomuoto: Neste

• Vaikutustapa: Systeeminen, leviää lehdessä

• Sateenkestävyys: 1 tunti

• Varastointi: Ei saa jäätyä

• Pakkaus 5 l

 

Myynti Hankkija.