23-02-2023

Ascra Xpro -satokisan voitto 10 tonnin syysvehnäsadolla


Jalasjärveläinen Alamarttilan tila voitti  Bayerin ja Viljelijän Bernerin järjestämän Ascra Xpro -satokilpailun syysvehnällä yli 10 000 kilon hehtaarisadolla. Huippusato saavutettiin kaikkien viljelytoimenpiteiden yhteisvaikutuksella. Tautisuojaan panostettiin heti kunnolla, koska kasvusto oli erittäin tiheä ja aiheutti siksi huomattavan tautipaineen.

Kurikan Jalasjärvellä toimivassa Alamarttila Oy:ssä ovat mukana viljelijäpari Saara ja Kyösti Marttila sekä heidän poikansa Matti Marttila. Tilalla on sekä sikataloutta että maidontuotantoa ja myös biokaasutuotantoa.

Ascra Xpro -satokilpailu julkistettiin toukokuussa, jolloin Viljelijän Bernerin myyjät alkoivat hakea sopivaa tilaa mukaan kilpailuun. Viljelijän Bernerin edustaja ja tila muodostivat aina kilpailutiimin eli voittajatiimissä Marttiloiden kanssa oli asiakkuuspäällikkö Mika Ristilä.

”Kilpailu rajattiin syys- tai kevätvehnälle. Syysvehnää kylväneet Marttilat olivat kiinnostuneita lähtemään mukaan kilpailuun ja sitten haettiinkin sopiva kilpailulohko”, Ristilä sanoo.

Tilan kilpailulohkoksi rajattiin 1,5 hehtaarin ala kaikkiaan noin 10 hehtaarin suuruiselta lohkolta, jonne oli kylvetty Igloo-syysvehnää. Kyösti Marttilan mukaan vuosi sitten syksyllä tuolla alalla tehtiin kaikki normaalit toimenpiteet ja vielä osa viime keväänkin töistä kuten lannoitus ilman mitään tietoa kilpailusta.

Kyseistä sopimuslohkoa on lannoitettu vuosikymmenet karjanlannalla. Rinnelohkon vesitalous ja pH ovat kunnossa, mutta maalaji vaihtelee. Esikasvina oli ohra, sillä tilan viljelykierrossa pyritään välttämään syysviljojen perättäistä viljelemistä.

Lohkon perusmuokkauksena oli kyntö, mutta Marttilat kokeilivat viime syksynä ensimmäistä kertaa kylvöä pääosin suoraan kynnökseen. Tällä pyrittiin estämään maan tiivistymistä ja varmistamaan kylvöalusta mahdollisten sateiden jälkeenkin.

Kyösti Marttila korostaa, että kynnön pitää onnistua todella hyvin eli maan murentua ja jäljen oltava tasaista. Kun syyskuun 14. päivänä kylvetty syysvehnä sai sopivasti kosteutta, siemenet itivät hyvin ja oraat pääsivät talvehtimaan elinvoimaisena.

”Suosimme tiheää kasvustoa eli siemenmäärä oli 750 itävää siementä neliömetrille. Poudanaralla maalla tiheä kasvusto varjostaa sopivasti maata ja hidastaa kosteuden haihtumista, jos kesän mittaan tulee kuiva jakso.”.

Ascra Xpro piti vehnän taudit loitolla tiheässä kasvustossa

Lannoituksessa annettiin syksyllä vain starttityppi, typpitasoa 30 kilon ja keväällä huhtikuun puolivälissä 80 kiloa. Sensorimittausten perusteella kasvusto sai vielä lisälannoituksena 30 kiloa typpeä.

Tautiaineena pääkäsittelyssä oli Ascra Xpro, joka on toiminut niin vehnällä kuin ohralla luotettavasti erilaisina kasvukausina pitäen kasvuston vihreänä ilman kasvitauteja. Tautisuojaan panostettiin heti kunnolla, koska kasvusto oli erittäin tiheä ja aiheutti siksi huomattavan tautipaineen. Korkean pH:n vuoksi myös mangaani kuuluu tilalla vakiokalustoon.

”Ascra Xpro ajettiin kerralla kesäkuun puolivälissä vehnän ollessa jo hieman tähkällä, ja siitä viikkoa aikaisemmin annettiin korrensääde. Normaalisti ja muilla lohkoilla nämä annetaan kerralla samasta tankista”, Kyösti Marttila sanoo.

”Laskimme nyt, että niiden eri käsittelyllä vähennämme kasvuston stressiä kuumassa ja kuivuudessa. Kesäkuun alkupäivien jälkeen satoi vain 17 milliä, joten loppukuussa oli kuivaa.”

Juhannuksen aikoihin annettiin kasvustolle vielä hivenlannoitus ja siitä viikon kuluttua merileväbiostimulantti.

Mika Ristilä korostaakin, että kilpailulohkolla ei tehty muuta normaalista poikkeavaa kuin edellä mainittu ylimääräinen ajokierros.

Kisajärjestäjät kävivät kilpailutilojen kisalohkoilla kesällä ja Bernerin edustaja oli paikalla kisalohkoa puitaessa ja satoa punnittaessa. 1,5 hehtaarin kilpailulohko mitattiin tarkasti gps:llä ja jokainen lohkolta puitu kuorma punnittiin erikseen.

Vajaan kymmenen hehtaarin syysvehnäala oli tilan ensimmäisiä puinteja elokuun puolivälissä. Matti Marttilan puiman koko lohkon keskisadoksi saatiin suojakaistoineen ja päisteineen 8 tonnia.

Varsinaisen kilpailulohkon voittoisa keskisato nousi 10 600 kiloon ja hehtolitrapainokin oli kuivana 87. Kyösti Marttila myöntää kilpailusadon olleen hienoinen yllätys, sillä hän epäili jossain vaiheessa kasvukautta kuivuusjakson vieneen kasvusta parhaan terän. Ascra Xpro auttoi kasvia yhteyttämään tehokkaammin muutaman viikon ruiskutuksen jälkeen.