05-03-2024

Puma Extra – Hukkakaurasta eroon kerääjäkasvustoista

Kerääjäkasvien käytön lisääntyessä tulee huomioida ne myös kasvinsuojelusuunnitelmassa.

Yleisesti käytetty kerääjäkasviseos on apilasta sekä raiheinästä tehty seos. Apilan käyttö seoksissa rajoittaa rikkatorjunnassa käytettävien valmisteiden määrää ja usein silloin esimerkiksi hukkakauraan tehoavien valmisteiden valikoima vähentyy. 

Italianraiheinä ja apila kerääjäkasviseoksia käytettäessä voidaan hukkakauran torjunta tehdä Puma Extra-valmisteella taimella oleviin hukkakauroihin. Leveälehtisten ja syväjuuristen (ohdake ja valvatti) rikkatorjunta voidaan tehdä, joko ennen Puma Extra käsittelyä tai sen jälkeen esimerkiksi tribenuroni-metyyli + MCPA seoksella.

Puma Extra on erikoisvalmiste hukkakauran torjuntaan ohra-, vehnä-, ruis- ja ruisvehnäviljelyksiltä. Se tehoaa hyvin myös luohoon, polvipuntarpäähän sekä rikkakanahirssiin.Valmiste on ainoa hukkakauran torjunta-aine ilman pohjavesirajoitusta.

Valmiste on lehtivaikutteinen ja siksi tehoaa vain taimella oleviin hukkakauroihin. Paras torjuntatulos saadaan hukkakauran ollessa hyvässä kasvukunnossa. Teho heikkenee hukkakauran kasvuasteelta DC31 (1-solmuaste) alkaen.

Tarkemmat käyttömäärät ja käyttöajankohdat löydät etiketistä.

Puma Extra-valmisteen sisältävän kasvinsuojeluohjelmaan soveltuvat kerääjäkasvit.

Valmiste

Puma Extra

Tehoaine

fenoksaproppi-P-etyyli

Puna- ja valkoapila

x

Raiheinät

x

nurminata, muut nadat

x

Timotei

 

Koiranheinä

(x)

(x) = saattaa harventaa kasvustoa